Projektni zadaci

 

Projektni zadatak 2014/2015

U okviru nastavne teme Obradu slika i Prezentacije kao projektni zadatak su bile postavljene tri teme

  • Zato što volim sebe nikada ne bih….
  • Pitao sam…
  • Moje mesto, video razglednica

Po mom mišljenju radovi koji su se izdojili su:

  1. Zato što volim sebe nikada ne bih
  2. Moje mesto
  3. Pitao sam

Projektni zadatak 2015/2016

Kao sistematizacuja nastavne teme rad sa tabelama učenici su dobili projektni zadatak E-dnevnik. Cilj projektnog zadatka je, pre svega, sticanje funkcionalnog znanja iz eksela. Korisćenje funkcija i formula su bile neophodne kako bi se automatizovala knjiga evidencije, popularni dnevnik. Statistika o uspehu učenika, uspehu po predmetima, broj nedovoljnih, izostanke… su zahtevi na koje su učenici morali da odgovore prilikom izrade projektnog zadatka. Radili su timski, podeljeni u cetiri grupe. Po mom mišljenju projekat knjiga-evidencije je odgovorio zahtevu.

Projektni zadatak 2016/2017

Projektni zadatak „Poster prezentacija“ ima krajni cilj kreiranje postera koji reklamira SŠ „Nikola Tesla“. Odvija se u nekoliko faza,

  • Šta je poster i istorijat kreiranje postera kao umetničko delo
  • Elementi postera i smernice koje se prate da bi se poslala reklamna poruka
  • Izrada i preyzentacija nastalih postera

U orvoj etapi pprofesor likovne kulture odrzao je otvoreni, javni, čas u holu škole . Na zanimljiv način kroz prikaz i prezentacije različitih postera sagledana je vrednost umetničke note prilikom stvaranja postera.

Druga etapa je nastavak razmišljanja šta je poruka postera i koji sadržaj najoriginalnije uz poruku prezentuje ideju. Šta sve treba da sadrži poster i koja su Pravila za pripremu postera?

U trćoj etapi učenici koristeći različite veb 2.0  alate i slobodan softver za obradu slika realizuju zamišljenu ideju. U ovoj etapi se menja obrazovna paradigma i o tehnikama obrade slike učenici saznaju na jedan drugačiji način koristeći „Fliped clasrum- izokrenura učionica“.  Napravljena je yatvorena grupa Poslovna informatika, u grupi profesor poslovne informatike postavlja video i druge materijale i komunicira sa učenicima. Na časovima poslvne informatike ideje učenika (rade u grupi) se realizuju.

Kreirane postere su prestavljeni na oglednom času gde su kao gosti prisustvovali učenici osnovnih škola u okruženju.

Ishod projekta su štampani posteri koji su zalepljeni u holovima osnovnih škola, ali i prezentacije i video zapise koje su deljene preko fejsbuk stranice škole.

Pogledajte:

Ishod projekta – posteri

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Advertisements